Bimhuis

news

CULTUURBEZUINIGINGEN

Vandaag heeft in Den Haag het rondetafelgesprek over cultuur plaats gevonden. Met deze hoorzitting laat de Kamercommissie zich informeren door vertegenwoordigers van organisaties, deskundigen en andere personen uit de culturele sector.

De brief van Staatssecretaris Zijlstra over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, die op 10 juni verscheen, bevat weinig nieuws. De verontrustende inhoud ligt grotendeels in de lijn der verwachting. Het kabinet kiest ervoor om niet de kaasschaaf te hanteren, maar om scherpe keuzes te maken. Het zijn vooral de podiumkunsten en de beeldende kunsten die het meest met bezuinigingen te maken krijgen. De kille technocratische wijze waarop de staatssecretaris bezuinigingen wil doorvoeren ontluistert op dit ogenblik het meest. De omvang van de bezuinigingen gaat alle proporties te buiten en kent in de geschiedenis van het Nederlands openbaar bestuur, en ook in het buitenland, geen voorbeeld. De staatssecretaris verkoopt het resultaat als een ‘nieuw cultuurstelsel’, maar dan wel één zonder zakelijke en inhoudelijke visie, en zonder perspectief voor volgende generaties.

Door niet te kiezen voor een gefaseerde invoering zijn de gevolgen van bezuinigingen niet te overzien. De schade zal onherstelbaar zijn. Bestuurlijke zorgvuldigheid is noodzakelijk. Wat zijn bijvoorbeeld de economische en maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur? Heeft het kabinet de kwantitatieve gegevens hierover?

Dit kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van de overheid en een groter deel van hun inkomsten zelf gaat verwerven. Ondernemerschap moet bevorderd worden. De BTW is echter voor de beeldende kunst al verhoogd naar 19%, voor de podiumkunsten zal dit ingaan op 1 juli. Bovendien zal het negatieve sentiment van dit kabinet particuliere financiers niet bepaald stimuleren zich te verbinden met instellingen waarvan de waarde door het kabinet niet wordt (h)erkend en het voortbestaan onzeker is.

Wij maken ons grote zorgen om de destructieve impact die de huidige plannen op de culturele sector zullen hebben.

Directie Bimhuis
20 juni 2011

Lees hier ook de open brief van saxofonist Jorrit Dijkstra aan staatssecretaris Zijlstra.
En hier de brief van Alban Wesly van het Calefax Rietkwintet.

Naar aanleiding van de plannen van Zijlstra zijn verschillende initiatieven ontstaan, en acties gepland:

Zo 26 juni 11.00 - 17.00
Bezetting Binnenplein! Museum Boijmans van Beuningen
Dit is een vervolg op “Schuilen in het Rijks”, een initiatief van een grote groep beeldend kunstenaars. Inmiddels neemt de gehele kunstsector deel aan deze manifestatie, waar PUBLIEK, STUDENTEN, KUNSTENAARS, MAKERS, POLITICI en CULTURELE INSTELLINGEN hun stem laten horen. Een en ander vindt plaats in de binnentuin en de zalen van het museum.

Zo 26 juni – ma 27 juni
MARS DER BESCHAVING
Tussen de actie in het Boijmans en de Actie op het Plein in Den Haag vindt de Mars der Beschaving plaats die start in Rotterdam en eindigt in Den Haag. Twitter staat er al vol mee.

Ma 27 juni
ACTIES IN DEN HAAG
Op maandag 27 juni wordt de hoofdlijnennotitie besproken in de Tweede Kamer. Op dit moment wordt er een actieplan door verschillende partijen waaronder het NAPK en FNV Kiem in elkaar gezet.

TEKEN DE PETITIE TEGEN BEZUINIGINGEN OP CULTUUR:
http://petities.nl/petitie/bezuinigen-op-cultuur-zonder-alle-feiten-nooit

VERENIGING PUBLIEK
Bent u ook bezorgd over de gevolgen van het cultuurbeleid van de regering? Laat NU uw stem horen via Publiek. Publiek is de landelijke belangenbehartiger die opkomt voor de belangen van cultuurliefhebbers. www.publiek.nl

Afbeelding door Studio Hajo.
Vandaag heeft in Den Haag het rondetafelgesprek over cultuur plaats gevonden. Met deze hoorzitting laat de Kamercommissie zich informeren door vertegenwoordigers van organisaties, deskundigen en andere personen uit de culturele sector.

De brief van Staatssecretaris Zijlstra over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, die op 10 juni verscheen, bevat weinig nieuws. De verontrustende inhoud ligt grotendeels in de lijn der verwachting. Het kabinet kiest ervoor om niet de kaasschaaf te hanteren, maar om scherpe keuzes te maken. Het zijn vooral de podiumkunsten en de beeldende kunsten die het meest met bezuinigingen te maken krijgen. De kille technocratische wijze waarop de staatssecretaris bezuinigingen wil doorvoeren ontluistert op dit ogenblik het meest. De omvang van de bezuinigingen gaat alle proporties te buiten en kent in de geschiedenis van het Nederlands openbaar bestuur, en ook in het buitenland, geen voorbeeld. De staatssecretaris verkoopt het resultaat als een ‘nieuw cultuurstelsel’, maar dan wel één zonder zakelijke en inhoudelijke visie, en zonder perspectief voor volgende generaties.

Door niet te kiezen voor een gefaseerde invoering zijn de gevolgen van bezuinigingen niet te overzien. De schade zal onherstelbaar zijn. Bestuurlijke zorgvuldigheid is noodzakelijk. Wat zijn bijvoorbeeld de economische en maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur? Heeft het kabinet de kwantitatieve gegevens hierover?

Dit kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van de overheid en een groter deel van hun inkomsten zelf gaat verwerven. Ondernemerschap moet bevorderd worden. De BTW is echter voor de beeldende kunst al verhoogd naar 19%, voor de podiumkunsten zal dit ingaan op 1 juli. Bovendien zal het negatieve sentiment van dit kabinet particuliere financiers niet bepaald stimuleren zich te verbinden met instellingen waarvan de waarde door het kabinet niet wordt (h)erkend en het voortbestaan onzeker is.

Wij maken ons grote zorgen om de destructieve impact die de huidige plannen op de culturele sector zullen hebben.

Directie Bimhuis
20 juni 2011

Lees hier ook de open brief van saxofonist Jorrit Dijkstra aan staatssecretaris Zijlstra.
En hier de brief van Alban Wesly van het Calefax Rietkwintet.

Naar aanleiding van de plannen van Zijlstra zijn verschillende initiatieven ontstaan, en acties gepland:

Zo 26 juni 11.00 - 17.00
Bezetting Binnenplein! Museum Boijmans van Beuningen
Dit is een vervolg op “Schuilen in het Rijks”, een initiatief van een grote groep beeldend kunstenaars. Inmiddels neemt de gehele kunstsector deel aan deze manifestatie, waar PUBLIEK, STUDENTEN, KUNSTENAARS, MAKERS, POLITICI en CULTURELE INSTELLINGEN hun stem laten horen. Een en ander vindt plaats in de binnentuin en de zalen van het museum.

Zo 26 juni – ma 27 juni
MARS DER BESCHAVING
Tussen de actie in het Boijmans en de Actie op het Plein in Den Haag vindt de Mars der Beschaving plaats die start in Rotterdam en eindigt in Den Haag. Twitter staat er al vol mee.

Ma 27 juni
ACTIES IN DEN HAAG
Op maandag 27 juni wordt de hoofdlijnennotitie besproken in de Tweede Kamer. Op dit moment wordt er een actieplan door verschillende partijen waaronder het NAPK en FNV Kiem in elkaar gezet.

VERENIGING PUBLIEK
Bent u ook bezorgd over de gevolgen van het cultuurbeleid van de regering? Laat NU uw stem horen via Publiek. Publiek is de landelijke belangenbehartiger die opkomt voor de belangen van cultuurliefhebbers. www.publiek.nl

Afbeelding door Studio Hajo.